Fri. Jun 18th, 2021

От „Достойнството на един народ” – ДЕН многократно сме настоявали за промяна в Изборния кодекс и създаване на възможност за гласуване по пощата. Кризата с COVID-19 е предизвикателство, което създава невъзможност на избирателите, поставени под карантина да упражнят конституционното си право на глас. Също така, абсолютният отказ, от страна на управляващите, за бързо въвеждане на електронно-дистанционно гласуване, представлява реално възпрепятстване на почти 1,5 млн. български избиратели, живеещи извън България, да упражнят правото си на глас. От ДЕН изискваме от Парламента да разгледа спешно внесеното, преди две години, предложение на „Демократична България” за промяна в Изборния кодекс, и законодателно уреждане на гласуване по пощата. Заявяваме, че чрез гласуване по пощата в условията на световна пандемия ще се повиши значително избирателната активност на българите в страната и чужбина. В заключение от ДЕН за пореден път ще поставим темите:

– машинно гласуване;

– въвеждане на активна регистрация за участие в изборите;

– изчистване на избирателните списъци от „мъртви души”;

– създаване на професионална администрация, която да осъществява изборния процес.

Системното неглижиране на тези предложения, опорочава възможността за провеждане на честни и свободни избори.

Текстът е публикуван на приятелски начала.

Leave a Reply